więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.

Warszawa, dnia 18 października 2010 r. 

      PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami, wyjaśnia, że przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) nie zobowiązują właścicieli i zarządców nieruchomości do udzielania zgód na umieszczenie plakatów i innych materiałów wyborczych wszystkim komitetom wyborczym na takich samych warunkach. Nie zawierają także zakazu odmowy udzielenia zgody na umieszczenie takich materiałów.
Należy jednak zauważyć, że podmioty administracji publicznej zobowiązane są do działania w sposób zapewniający realizację konstytucyjnych i ustawowych zasad przeprowadzania wyborów, w szczególności do równego traktowania wszystkich komitetów wyborczych. Podmioty publiczne zatem, o ile udzielają zgody na wykorzystanie przez komitety wyborcze zarządzanego przez siebie majątku publicznego, mogą to robić wyłącznie na zasadach równego dostępu wszystkich komitetów i jednakowej odpłatności za takie samo świadczenie na rzecz komitetu.
Zgodnie z art. 83c ust. 5 Ordynacji wyborczej komitetom wyborczym nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne. Nieodpłatne korzystanie przez komitet wyborczy z powierzchni, na której umieszczane byłyby materiały wyborcze, jest zatem zabronione (z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 70a Ordynacji wyborczej, tz. wyznaczenia przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych). W związku z tym rozróżnienie odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania powierzchni jest w przedmiotowej kwestii bez znaczenia.
Z przepisów powołanej ustawy nie wynika także obowiązek przyjmowania ogłoszeń wyborczych komitetów wyborczych przez niepublicznych nadawców. 
Zgodnie natomiast z art. 79 ust. 2 Ordynacji wyborczej zarówno publiczni nadawcy, jak i ci nadawcy niepubliczni, którzy przyjmą ogłoszenia wyborcze do odpłatnego rozpowszechniania muszą stosować jednakowe warunki finansowe dla wszystkich komitetów wyborczych, określonych w ust. 3 tego artykułu.
 
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 14:42

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij