Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla gminy, w której mają zamiar wykonywać funkcję urzędnika wyborczego.


Wykaz delegatur Krajowego Biura Wyborczego

W zgłoszeniu kandydaci na urzędnika wyborczego podają:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • numer ewidencyjny PESEL,

 • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),

 • wykształcenie,

 • miejsce pracy,

 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję

 • informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego sprawdza, czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego i niezwłocznie po dokonaniu sprawdzenia przekazuje Szefowi Krajowego Biura Wyborczego zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi, wraz z załączonymi do nich dokumentami.

Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef Krajowego Biura Wyborczego bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Kandydat zgłoszony do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w danej gminie może zostać powołany, za jego zgodą, do pełnienia tej funkcji w innej gminie.


Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  16-03-2018 11:09

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  16-03-2018 11:11

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  16-03-2018 11:24

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  16-03-2018 16:20

  Wprowadził:

  Bartosz Goździk

 • Data modyfikacji

  19-03-2018 12:31

  Wprowadził:

  Paweł Chojecki

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij