więcej

Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zasad postępowania, gdy w sytuacji odroczenia ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wystąpią przesłanki do skreślenia kandydata.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2010 r.

    PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-356/10

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina zasady postępowania, gdy w sytuacji odroczenia ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wystąpią przesłanki do skreślenia kandydata.

1. W przypadku, gdy w już odroczonym ponownym głosowaniu (art.4 ust. 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta) uczestniczyć ma dwóch kandydatów i przed dniem głosowania jeden z kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze, wówczas gminna (miejska) komisja wyborcza, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy skreśla kandydata z listy kandydatów, podejmując stosowną uchwałę. Informację o skreśleniu kandydata podaje się do publicznej wiadomości i przekazuje komisarzowi wyborczemu. W takiej sytuacji odroczone ponowne głosowanie przeprowadza się, w dacie wcześniej dla niego wyznaczonej, tylko na jednego kandydata, o czym gminna (miejska) komisja wyborcza jest obowiązana poinformować wyborców w trybie art. 11 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy. Dla przeprowadzenia tego głosowania konieczne jest wydrukowanie kart do głosowania według wzoru określonego w załączniku nr 5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 70, poz. 711, z późn. zm.).

Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (art. 4 ust. 5 ustawy). Jeżeli kandydat nie otrzymał wymaganej liczby głosów, wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dokona rada gminy (miejska) w sposób wskazany w art. 11 ust. 4 ustawy.

2. Jeżeli w okresie do dnia przeprowadzenia odroczonego ponownego głosowania na liście kandydatów dopuszczonych, w związku z art. 4 ust. 4 ustawy, do tego głosowania nie pozostanie żaden kandydat z powodu wycofania zgody na kandydowanie, utraty praw wyborczych lub śmierci, gminna (miejska) komisja wyborcza, na podstawie art. 11 ust 5 i 6 ustawy, podaje do publicznej wiadomości fakt, iż głosowanie nie zostanie przeprowadzone, a wyboru wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) dokona rada gminy (miejska).

Powyższy sposób postępowania ma więc zastosowanie, w przypadku wystąpienia wyżej opisanych sytuacji, w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w przypadającym na dzień 19 grudnia 2010 r. odroczonym ponownym głosowaniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 14:50

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij